Copyright 2024 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Pro zpestření výuky nás p. učitelka Nováková vzala do roudnické galerie moderního umění na výstavu Hérakleitův princip / Sto let uhlí v českém umění. Uhlí v sobě snoubí protiklad dobra a zla, rozvoje a zároveň ničení. Prohlédli jsme si umělecká díla a poslechli zajímavý výklad o historii uhlí. A nejen to!  Diskutovali jsme o obnovitelných zdrojích, ekologii, nutnosti hledat nové možnosti vývoje, ale také o významném postavení umění ve společnosti.

Třída 3. E

Škola založena roku 1864

V roce 2024 slaví škola 160 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.