Copyright 2018 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Únětický pivovar, 3. A

Výlet do Únětického pivovaru

V pondělí 21. 5. se 3. A  vypravila do Únětického pivovaru. Prošli jsme si celý pivovar a sládek pivovaru nám pověděl jeho historii, řekl nám o tom, jak se dnes u nich pivo vaří, a že první pivo zde bylo uvařeno v 16. století. Také jsme měli možnost ochutnat slad. Exkurzi jsme zakončili ochutnávkou Únětického piva a dobrým jídlem v restauraci pivovaru. Exkurze se nám všem líbila, byl to pěkný zážitek.

 

 

Olga Horáková 3.A

 

Exkurze u Okresního soudu v Litoměřicích

      Studenti 3. ročníků oborů agropodnikání a dopravní prostředky se každoročně v rámci exkurze navštěvují jako veřejnost hlavní líčení okresního soudu.

    Díky vstřícnosti samosoudkyně Mgr. H. Lacinové se nestává, že by se ani jedno líčení nekonalo, protože nám naplánuje vždy alespoň jedno líčení, v němž je obviněný přiveden justiční stráží z vazební věznice nebo z výkonu trestu.

     Letos jsme byli svědky odsouzení pachatelů trestných činů pokračující krádeže, krádeže vloupáním  a maření výkonu úředního rozhodnutí.

     Mgr. Lacinová na závěr pravidelně odpovídá na dotazy studentů na nejrůznější témata.

 

Exkurze do Klementina

      18. 4. 2018 se studenti tříd 2. A  a  2. D zúčastnili exkurze do druhého největšího historického objektu v Praze, do Klementina.

     Nejprve si prohlédli prostory národní knihovny a dozvěděli se řadu užitečných informací o tom, jaké služby knihovna poskytuje, a zhlédli instruktážní film.

    V druhé části exkurze navštívili historické objekty národní kulturní památky Klementinum, konkrétně barokní sál, meridiánovou síň a astronomickou věž.

     Nad rámec běžných prohlídek díky svému příkladnému chování mohli nahlédnout do zrcadlové kaple a obejít vnitřek všeobecné studovny.

     Získané vědomosti zužitkují jak v některých vyučovacích předmětech, tak v dalším studiu, např. na VŠ, každopádně si pak rozšířili všeobecný přehled.

 

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 se zúčastnili zájemci z řad žáků naší školy akce Brain&Breakfast s Lenkou Bradáčovou na téma: "Vnímání spravedlnosti je odrazem důvěry společnosti v justici". Součástí byla on-line přednáška vrchní státní zástupkyně a zodpovídání dotazů položených diváky. Příjemnou atmosféru podtrhla i skutečná snídaně, která byla pro žáky připravena a kterou si během pořadu vychutnali.

Cílem Brain&Breakfast je podnítit studentskou diskuzi a zamyšlení nad důležitými a inspirativními tématy a ukazovat zajímavost lidí i světa kolem nás.

 

Dne 23. 3. 2018 se třída 2. E zúčastnila Britského dne v Praze v rámci výuky anglického jazyka. Studenti si měli za úkol vybrat téma, které je zajímalo, a vytvořit na jeho základě krátký dotazník. Následně měli vyzpovídat několik cizinců a jejich odpovědi zpracovat v  prezentaci. I přes nepříznivé počasí se výletu zúčastnila většina třídy. Britský den se všem moc líbil a zároveň si studenti odnesli nové zkušenosti i zážitky z rozhovoru s rodilými mluvčími.

Barbora Klemptová, Sára Černohorská

 

Už po jedenácté se do Masarykova kulturního domu v Mělníku sjeli zástupci tří desítek středních škol z Mělnicka i blízkého okolí, aby tam žákům osmých a devátých tříd představili studijní obory, které jejich školy nabízejí.

Jedním z prezentujících byla i VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, která představila své studijní obory a zároveň zde prezentovala i Fotbalovou farmu. 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem se prezentovala na veletrhu středních škol a firem s názvem Techdays 2017, který se konal od 4. 10. do 6. 10. 2017 v areálu Výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích.

Dne 16.6.2017 třída 1.E absolvovala prohlídku města Roudnice poněkud netradičně, neboť jsme si zahráli na průvodce. V družstvech jsme vytvořili anglický průvodcovský text, informace o nejvýznamnějších památkách a i pár soutěžních otázek.

Dne 19.6.2017 se třídy 1.A a 1.D zúčastnily projektového dne v rámci výuky anglického jazyka. Studenti měli za úkol anglicky popsat trasu vedoucí od školy přes rozhlednu, galerii, kostel až po povodí. Byli rozděleni na skupiny a každá skupina musela krátce popsat památky na trase a také si připravit otázky, na které pak ostatní hledali odpovědi . Počasí nám přálo, takže jsme strávili přijemný den a zároveň si obohatili anglickou slovní zásobu. Barbora Černá

 

Dne 7. 6. 2017 jsme v rámci výuky SPV navštívili zámek v Roudnici nad Labem, kde se konal Týden přírody a myslivosti. Prohlédli jsme si zde výstavu trofejí a shozů zvěře ulovené v okrese Litoměřice. Výstava se nám všem moc líbila. 

Holmanová, 2.A

 

25. 5. 2017 proběhlo v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem slavnostní předávání ocenění vítězům soutěže „Roudnice historická“. Ti, kteří uspěli v jednotlivých kategoriích, pak představili publiku své práce, popř. zarecitovali.

Dne 15.5.2017 třídy 1.D a 3.A navštívily město Most.  Na Velké scéně Městského divadla shlédli studenti komedii Charleyova teta v režii Milana Schejbala. Je to jedna z nejlepších komedií všech dob a i my jsme se velmi bavili. Barbora Černá

 

Na začátku posledního květnového týdne se skupina studentů ze třídy 2. E. vypravila do Prahy, aby se z Masarykova nádraží vydala kolem Obecního domu, přes Staroměstské náměstí, oklikou okolo Rudolfína a Karlova mostu až na Petřín poznat, jak se hledají jedinečné lanýže a také způsob výcviku psího hledače těchto luxusních hub.

Stalo se již téměř tradicí navštívit výstaviště v Lysé nad Labem v době konání této výstavy.

V pátek 12. května se dívky z naší školy zúčastnily volejbalového turnaje na koupališti v Litoměřicích.

Na konci dubna jsme odjeli na studijní pobyt do Londýna.

 

Dne 16. 5. 2017 nám byly oficiálně předány panem ředitelem a paní zástupkyní certifikáty ze zkoušky ENTER. Úspěšnost byla 100%.

Dne 10. 4. 2017 jsme byli v rámci předmětu  společenských věd na Velikonoční výstavě v roudnické knihovně. Za symbolické ceny jsme mohli koupit třeba perníčky, kraslice nebo výrobky ze dřeva či keramiky. Mohli jsme také ochutnat velikonoční speciality a seznámit se s technikami zdobení vajec a některými velikonočními zvyky na Podřipsku.

Napsala Tereza Toniová, 2.E

 

Žáci maturitních ročníků vyslechli přednášku Ireny Levkové z Úřadu práce v Litoměřicích, na téma „ Služby ÚP pro veřejnost - příprava na vstup do zaměstnání“. Součástí přednášky bylo například: jak psát životopis, co si připravit a jak se chovat na pohovoru a nabídky volných míst v ČR i v zahraničí. Studenti se dozvěděli spoustu důležitých informací pro jejich budoucí uplatnění. Přednášku hodnotili velmi pozitivně. Snad se na trhu práce neztratí. 

V úterý 25. 4. 2017 se naši žáci zúčastnili 1. ročníku soutěže oblastního kola Ústeckého a Libereckého kraje Jízdy zručnosti 2017, kterou pořádalo Gymnázium a SOŠ Podbořany. Jízda zručnosti se prováděla traktorem Zetor 5211 s traktorovým přívěsem 5t. Prvky jízdy byly např.: přejezd lávky pravým předním kolem, pravoúhlá zatáčka, zacouvání s přívěsem, slalom a další.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.