Copyright 2021 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

 


Vzdělávací program: Management firem
Kód: 64-31-N/03


 

Počet přijímaných uchazečů: 80
Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti: není nutné
Přihláška ke studiu na VOŠ: přihlášku (je v příloze článku) vyplňte a zašlete poštou
Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč uhraďte na účet školy
číslo účtu: 107-0037324471/0100
variabilní symbol: rodné číslo uchazeče
konstantní symbol: 558

 

Kritéria přijímacího řízení:

  1. středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  2. průměr klasifikace z maturitní zkoušky (pouze v případě vyššího počtu uchazečů)
  3. vyznamenání při maturitní zkoušce = přijetí

 

Termíny přijímacího řízení:

  uzávěrky přihlášek přijímací řízení
1. kolo 14. 6. 2021 17. 6. 2021
2. kolo 9. 8. 2021 11. 8. 2021
3. kolo 10. 9. 2021 13. 9. 2021
4. kolo 23. 9. 2021 24. 9. 2021

 

P O Z V Á N K A

 

na přijímací řízení Vyšší odborné školy v Roudnici nad Labem vzdělávací program: Management firem 64-31-N/03

 

Vážený uchazeči,

zveme Vás na 4. kolo přijímacího řízení, které proběhne dne 24. 9. 2021.

 

Program přijímacího řízení:

8.30        –     9.00 hod.           prezence

9.30        –   10.30 hod.           předání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

                                                                

K přijímacímu řízení je nutno přinést:

    ð maturitní vysvědčení nebo jeho notářsky ověřenou kopii (bude vráceno)

    ð občanský průkaz

    ð 500,- Kč – poplatek za přijímací řízení zaplaťte na účet školy:

číslo účtu = KB 107-0037324471/0100,

variabilní symbol = rodné číslo uchazeče

konstantní symbol = 558

(kontrolní ústřižek, nebo jiný doklad o zaplacení vezměte s sebou)

    

 

       Kritéria přijímacího řízení:

  1. středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  2. průměr klasifikace z maturitní zkoušky (pouze v případě vyššího počtu zájemců)

           Vyznamenání při maturitní zkoušce = přijetí.

 

      Počet přijímaných: 80 studentů

 

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Přihláška VOŠ.pdf)Přihláška VOŠ.pdf 86 kB

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.