Copyright 2024 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Dne 1. června navštívila naše třída 3. A tepelnou elektrárnu v Horních Počaplech. Sraz jsme měli v 9:00, kdy si nás vzala na starost pracovnice elektrárny a poučila nás o BOZP. Vyfasovali jsme vesty, helmy a hygienické síťky na vlasy.

Byli jsme provedeni areálem a seznámeni s historií stavby a okolních budov. Vyjeli jsme výtahem do výšky 125 m, kousek od nás se tyčil nejvyšší komín, měřící 250 m. Následně jsme se dozvěděli něco o výrobě energie a o filtraci spalin, které jdou do ovzduší. Z této elektrárny vede teplovod o průměru 1,2 m a délce 37 km do Prahy, tu z jedné poloviny zásobuje teplou vodou.

Počasí nám přálo, měli jsme krásný výhled na České středohoří a ochotného a ve svém oboru vzdělaného průvodce.

Jan Kapoun, žák 3. A

Škola založena roku 1864

V roce 2024 slaví škola 160 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.