Copyright 2024 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Identifikační číslo: 254 23 762

Účel nadačního fondu:

Nadační fond je zřízen za účelem rozvoje odborného školství na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole Roudnice n. L. po odborné, kulturní, sportovní a společenské stránce.

Nadační fond ROZVOJ hospodaří s finančními prostředky získanými z příspěvků, darů a dotací od právnických osob (firmy, společnosti, atd.) a od fyzických osob (rodiče, studenti, žáci, přátelé školy, atd.)


Nadační fond ROZVOJ slouží pro potřeby žáků školy v průběhu školního roku:

  • cestovné a startovné na všechny soutěže žáků (sportovní, vědomostní, jazykové apod.)
  • odměny žáků za maturitní zkoušku (knihy atd.)
  • den ředitele školy (ceny a občerstvení pro žáky)
  • odměny žákům na konci kalendářního a školního roku (mikulášská a vánoční nadílka, atd. )
  • na další akce pořádané školou

 

Správní rada:

Předseda správní rady: Ing. Mgr. Sáša Nelibová
Členové správní rady: Ing. Jan Jindra, Vlasta Nováková

Zřizovatel:

Vyšší odborná škola Střední odborná škola Roudnice nad Labem
Špindlerova 690, 413 01  Roudnice nad Labem
IČO: 467 73 762

 

Škola založena roku 1864

V roce 2024 slaví škola 160 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.