• Dny otevřených dveří 23. - 24. 11. 2021 úterý, středa.

 • Dny otevřených dveří 23. - 24. 11. 2021 úterý, středa.

 • Dny otevřených dveří 23. - 24. 11. 2021 úterý, středa.

 • Dny otevřených dveří 23. - 24. 11. 2021 úterý, středa.

Copyright 2021 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Zájemci o studium na vyšší odborné škole, máte poslední možnost přihlásit se k dennímu studiu 3letého vzdělávacího programu Management firem. Přijímací řízení proběhne 24. září 2021. Těšíme se na Vás.

Žáci střední odborné školy a studenti vyšší odborné školy mají oznamovací povinnost ke zdravotní pojišťovně. Nastupující na SOŠ a VOŠ často mylně předpokládají, že stát za ně automaticky stále platí pojistné. V této souvislosti upozorňujeme na to, že oznamovací povinnost, týkající se vzniku a zániku povinnosti státu platit za daného pojištěnce pojistné u zdravotní pojišťovny, má podle zákona sám pojištěnec (resp. jeho zákonný zástupce). Škola tuto povinnost nemá, a to i vzhledem k faktu, že neshromažďuje informace o zdravotním pojištění svých žáků. To, že žák/student  pokračuje ve studiu a má tedy nárok na zařazení do kategorie státních pojištěnců, je třeba zdravotní pojišťovně oznámit nejpozději během měsíce září (předkládá se potvrzení o studiu, písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu atp.). Upozorňuji, že zdravotní pojišťovna může pojištěnci za nesplnění oznamovací povinnosti udělit pokutu až do výše 10 000 Kč. Potvrzení o studiu pro zdravotní pojišťovnu vydává studijní oddělení.

 

TANEČNÍ pro žáky, kteří začali minulý rok (v září 2020), opět "startují" všechny lekce !!!!!!!!

Středoškolské taneční kurzy 2021

              Kurz ŽLUTÝ 2021

•     čtvrtek / 9. 9. / 1. lekce / 17.30–19.30 hod.

•     čtvrtek / 16. 9. / 2. lekce / 20.00–22.00 hod.

•     čtvrtek / 23. 9. / 3. lekce / 17.30–19.30 hod.

•     čtvrtek / 30. 9. / I. prodloužená / 20.00–23.00 hod.

•     čtvrtek / 7. 10. / 4. lekce / 17.30–19.30 hod.

•     čtvrtek / 14. 10. / 5. lekce / 20.00–22.00 hod.

•     čtvrtek / 21. 10. / 6. lekce / 17.30–19.30 hod.

•     čtvrtek / 28. 10. / II. prodloužená / 20.00–23.00 hod.

•     čtvrtek / 4. 11. / 7. lekce / 17.30–19.30 hod.

•     čtvrtek / 11. 11. / III. Prodl.(maškarní)20.00–23.00 hod.

•     čtvrtek / 18. 11. / 8. lekce / 17.30–19.30 hod.

•     úterý/ 23. 11. / 9. lekce (nácvičná) / 19.30–21.00 hod.

•     čtvrtek / 25. 11. / Věneček / 18.00–22.00 hod.

 SMÍM PROSIT :-)

 

 

MZ - podzim 2021 - profilová část

dne: 9. září 2021 (čtvrtek)

čas: od 8.00 hodin

místo: pavilon I. (u vrat)

Milí studenti,

věříme, že jste si prázdniny hezky užili a těšíte se už konečně do školy.

Zahájení školního roku proběhne ve středu 1. září v 8.00 hod v kmenových třídách školy, kde vás budeme v rámci třídnických hodin informovat o průběhu školního roku a také proběhne testování.

 

Protiepidemická opatření a testování žáků SOŠ a studentů VOŠ
ve školním roce 2021/2022:

 • do školy vstupují pouze žáci a zaměstnanci školy, vstup ostatních osob bude přísně omezen na nejnutnější případy;
 • při vstupu do budovy a ve společných prostorách jsou všichni povinni zakrýt si dýchací cesty vhodným ochranným prostředkem splňujícím požadované normy (rouškou, respirátorem); Ve třídách si žáci a učitelé dýchací cesty zakrývat nemusí;
 • prosíme zákonné zástupce, aby při kontaktu se školou využívali online komunikaci prostřednictvím Bakalářů nebo telefonu;
 • žádáme zákonné zástupce, aby žáky s příznaky infekčního onemocnění neposílali do školy;
 • žáci, kteří přijdou do školy mimo termín testování, se nahlásí ve studijním oddělení a následně se otestují;
 • testování žáků SOŠ a studentů VOŠ proběhne dle nařízení vlády 1. září,      6. září a 9. září 2021;
 • testovat se nemusí žáci, kteří:
 • jsou 14 dní po 2. dávce očkování proti Covid-19 (přinesou certifikát);
 • jsou méně než 180 dní po prodělané nemoci Covid-19 (přinesou potvrzení);
 • podstoupili PCR či antigenní test v testovacím místě před max. 48 hod. (přinesou potvrzení);
 • pokud žák odmítne testování i nošení ochranného prostředku, nebude mu umožněno účastnit se ve dnech 1. – 9. září 2021 prezenční výuky. Jeho absence bude omluvena. Škola však pro tyto žáky nebude v tomto období zajišťovat distanční vzdělávání.

 DODRŽUJTE:

 •  po příchodu do školy použijte dezinfekci;
 • mytí a dezinfekci rukou provádějte pravidelně během dne;
 • při kašlání a kýchání používejte jednorázové kapesníky;
 • mezi budovami se pohybujte pouze v nutném případě;
 • pokud se u vás objeví příznaky infekčního onemocnění během pobytu ve škole, ihned to hlaste vedení školy;
 • buďte ohleduplní k sobě i ostatním osobám ve škole.

 

 

V měsíci červenci a srpnu jsou úřední hodiny pro veškeré administrativní záležitosti v pracovní dny od 9.00 do 11.00 hodin.

Dne 28. června měla třída 1.E projektový den a to celý v anglickém jazyce. Byli jsme rozděleni do šesti týmů. Začalo se ve škole v 8 hodin, kde první skupina povídala o historii naší školy. Poté se pokračovalo na Kratochvílovu rozhlednu, sýpku, galerii moderního umění, zámek, knihovnu, kostel a poslední zastávkou byl park Josefa Hory. V parku jsme odehráli nějaké aktivity a proběhlo tam i vyhlášení nejlepších týmů. Vyhrál tým číslo 6 (Nela Pertlíková, Agáta Cibulková, Kateřina Turková, Cedrik Březnovský, Ivan Kohoutek).

Nela Pertlíková

Dne 25.6.2021  jsme se rozhodli poznat historii i současnost našeho města Roudnice nad Labem. Předem jsme si připravili prezentace a k tomu otázky, abychom si i trochu zasoutěžili. A přidali jsme i nějaké anglické hry. Protože nám počasí nepřálo, město jsme prošli celkem rychle a naši průzkumnou expedici jsme zakončili v galerii, kde jsme se seznámili s vývojem moderního umění i se současnou výstavou. Na závěr nejlepší soutěžící dostali sladkou odměnu.                                                     

 Aneta Šorbanová, Aneta Matková

 

Dne 16. června 2021 studenti ze 2. E Klára Kordeková, Veronika Stanislavová a Pavel Vobruba skládali státní zkoušku v Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze. Výsledky zkoušky se dozvíme za 14 dní.

Studenti se připravovali velmi intenzivně a svědomitě. Pro úspěšné složení zkoušky museli psát při desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % a podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku s maximálně dvěma hrubými chybami v každé písemnosti.

N. Fryčová
vyučující PEK

 

 

V  den  zkoušky,  14. května 2021, obdrželi studenti z 2. E a 2. A na své e-mailové adresy zadání úkolu v podobě e-mailové zprávy. Ve stanoveném čase devadesáti minut zpracovali odpověď, vypracovali tabulku a zaslali na určenou adresu.

Podmínky pro udělení certifikátu splnili všichni studenti, kteří se v době distanční výuky svědomitě připravovali. Prokázali, že v souladu s ČSN 01 6910 ovládají elektronickou komunikaci včetně náročných příloh.

Všem gratulujeme.

N. Fryčová

 

 

 

 

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.