Vytisknout

Identifikační číslo: 254 23 762

Účel nadačního fondu:

Nadační fond je zřízen za účelem rozvoje odborného školství na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole Roudnice n. L. po odborné, kulturní, sportovní a společenské stránce.

Nadační fond ROZVOJ hospodaří s finančními prostředky získanými z příspěvků, darů a dotací od právnických osob (firmy, společnosti, atd.) a od fyzických osob (rodiče, studenti, žáci, přátelé školy, atd.)


Nadační fond ROZVOJ slouží pro potřeby žáků školy v průběhu školního roku:

 

Správní rada:

Předseda správní rady: Ing. Mgr. Sáša Nelibová
Členové správní rady: Ing. Jan Jindra, Vlasta Nováková

Zřizovatel:

Vyšší odborná škola Střední odborná škola Roudnice nad Labem
Špindlerova 690, 413 01  Roudnice nad Labem
IČO: 467 73 762