Copyright 2024 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

23-45-M/01 Dopravní prostředky

41-41-M/01 Agropodnikání (odborná orientace: Ekonomika a podnikání)

 

EKONOMICKÉ LYCEUM       78-42-M/02

Lyceum je gymnaziální vzdělávání připravující studenty k dalšímu vysokoškolskému studiu, která zároveň poskytuje vědomosti a dovednosti z ekonomického směru.

Absolvent bude schopen:

 • komunikovat dvěma světovými jazyky (angličtina a němčina),
 • chápat podstatu ekonomických pojmů a principů fungování tržní ekonomiky, zásad podnikání a tržních předpisů,
 • vykonávat činnosti související s finančními, daňovými a právnickými opatřeními při podnikání,
 • zajišťovat finanční účetnictví,
 • využívat funkční možnosti prostředků výpočetní techniky, pracovat s aplikačními programy a informacemi,
 • získat obecně odborné vzdělání, které umožňuje pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole zejména ekonomického směru.

 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY      23-45-M/01

Obor vzdělání poskytuje znalosti a dovednosti z oblasti dopravy, provozu a údržby dopravních prostředků.

Absolvent bude schopen:

 • uplatňovat vědomosti a dovednosti o dopravních prostředcích,
  jejich použití, údržbě a opravách,
 • orientovat se ve strojních součástech a v technické dokumentaci,
 • zvládnout základy elektrotechniky a automatizace,
 • zajišťovat kontrolu a měření,
 • komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce,
 • získávat a analyzovat ekonomické informace s využitím výpočetní techniky,
 • ovládat principy tržního hospodářství, zákony a právní normy v podnikatelské oblasti.

 

AGROPODNIKÁNÍ       41-41-M/01
odborná orientace: Ekonomika a podnikání

Ekonomický obor se základy zemědělských předmětů.

Absolvent bude schopen:

 • využívat základní poznatky z ekonomiky a zásad podnikání,
 • mít přehled o technologických postupech,
 • zajišťovat činnosti v oblasti podnikání, obchodu a služeb,
 • vykonávat výkony související s finančními, daňovými a právními opatřeními při podnikání,
 • vést předepsané pracovní záznamy a evidenci,
 • vyhodnocovat informace s využitím výpočetní techniky,
 • organizovat a zajišťovat pěstování rostlin a chov zvířat,
 • efektivně využívat mechanizační prostředky,
 • zvládnout základy chovu koní,
 • dorozumět se alespoň v jednom světovém jazyce.

 

INFORMACE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY OBORY VZDĚLÁNÍ:

 • povinnou součástí výuky je praxe (ve výrobních podnicích, ve službách, na soukromých farmách, v podnicích s ekonomickým nebo technickým zaměřením)
 • výuka anglického nebo německého jazyka
 • k dispozici je nadstandardně vybavená knihovna se studovnou
 • pro aktivní vyžití slouží učebny výpočetní techniky, tělocvična s posilovnou, internet atd.

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVA:

 • hráči Fotbalové Farmy mohou být ze všech oborů vzdělání SOŠ
 • fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky v dopoledních i odpoledních hodinách špičkovými trenéry a probíhá v profesionálních tréninkových podmínkách na úrovni zahraničních fotbalových akademií
 • poskytuje znalosti teorie fotbalu, regenerace, sportovní psychologie, etiky, atd.

 

 

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Učební plány oborů A, D, E.pdf)Učební plány oborů A, D, E.pdf 202 kB

Škola založena roku 1864

V roce 2024 slaví škola 160 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.