Vytisknout

1. 9. 2021                           zápis studentů 1., 2. a 3.VOŠ /od 8.00 hod./

2. 9. 2021                           začátek výuky zimního období

14. 10. 2021                       schůzka praxe 3.VOŠ /v 8.oo hod./

27. 10. 2021                       konzultace a samostudium

2. 12. 2021                         schůzka praxe 3.VOŠ /v 8.oo hod./

22. 12. 2021                       konec výuky zimního období 

3. 1. – 28. 1. 2022               zápočtové a zkouškové období 1. a 2.VOŠ

                                           /kontrola výkazů o studiu na studijním oddělení/

14. 1. 2022                         konec termínu odevzdání praxe 3.VOŠ

31. 1. 2022                          začátek výuky letního období

14. 3. – 20. 3. 2022            konzultace a samostudium

14. 4. 2022                          konzultace a samostudium

13. 5. 2022                         konec výuky 3.VOŠ

16. 5. – 3. 6. 2022               zápočtové a zkouškové období 3.VOŠ

                                           /kontrola výkazů o studiu na studijním oddělení/

27. 5. 2022                         konec výuky letního období 1. a 2.VOŠ

30. 5. – 24. 6. 2022            zápočtové a zkouškové období 1. a 2.VOŠ

                                           /kontrola výkazů o studiu na studijním oddělení/

6. 6. – 10. 6. 2022              studijní volno 3.VOŠ

13. 6. – 17. 6. 2022            absolutorium 3.VOŠ

1. 9. 2022                           zápis do školního roku 2022/2023