Copyright 2022 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Pozvánka (vždy zaslaná pro daného uchazeče)

na 1. kolo

Vážená paní, vážený pane,

v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a na základě přihlášky ke studiu si dovoluji pozvat Vaši dceru/Vašeho syna k přijímacím zkouškám na naši školu a informovat Vás o dalším postupu přijímacího řízení.              

Obor vzdělání:                                   

Agropodnikání – Ekonomika a podnikání  41-41-M/01

Dopravní prostředky 23-45-M/01

Ekonomické lyceum 78-42M/02

Informace k přijímacímu řízení:

Přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky (JPZ Cermat) se bude konat pro 1. termín 1. kola v úterý 12. 4. 2022 a pro 2. termín 1. kola ve středu 13. dubna 2022 od 8.30 hodin v hlavní budově školy. Vezměte si s sebou občanský průkaz, psací a rýsovací potřeby.

Pořadí uchazečů o vzdělání podle počtu bodů, získaných na základě přijímacích kritérií, bude zveřejněno v pátek 29. dubna 2022 pod příslušnými registračními čísly.                                   

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonnému zástupci a uchazeči předáno
ve sborovně školy v pátek 29. dubna 2022 od 8.00 do 16.00 hodin a seznam bude zveřejněn na stránkách školy. 

V případě, že uchazeč bude přijat v 1. kole přijímacího řízení a rozhodne se vzdělávat na naší škole, odevzdá jeho zákonný zástupce zápisový lístek při předání rozhodnutí.

Pokud máte dotazy k přijímacím zkouškám  kontaktujte nás na tel. 416 831 225 nebo 777 850 775.

Roudnice nad Labem  28. 3. 2022                                                           

Ing. Josef Nehyba - ředitel školy                            

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.