Copyright 2020 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 jsou uveřejněny v příloze tohoto článku.


Poučení o následcích neodevzdání zápisovém lístku

V souladu s § 60g školského zákona potvrdí uchazeč (uchazečka) svůj úmysl vzdělávat se na VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči (uchazečce) oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem rozhodnutí o přijetí ke vzdělání. Nepotvrdí-li uchazeč (uchazečka) nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (nezletilé uchazečky) odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek musí být podepsán jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem.

Seznam uchazečů přijatých ke studiu byl zveřejněn 16. června 2020,
lhůta na odevzdání zápisového lístku tedy končí dne 23. června 2020.

Zápisové lístky lze odevzdávat již při převzetí rozhodnutí, případně v sekretariátu školy každý všední den od 7:30 do 16:00 hodin.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.