Vytisknout

Činnost státní zkušební komise pro psaní na klávesnici, těsnopis a zpracování textu zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání - referát Státní těsnopisný ústav. Zkušební období je jarní (duben až červen) a zimní (listopad až únor).

Státní zkoušce se uchazeči mohou podrobit přímo v NÚV (Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10) nebo prostřednictvím škol ve svém regionu.

Na zkoušky se můžete přihlásit prostřednictvím školy u vyučující písemné a elektronické komunikace paní N. Fryčové.

Určena pro studenty od 2. ročníku.

Požadavky pro úspěšné složení zkoušky:

Poplatky platné pro rok 2016 a 2017 (platí se před zahájením zkoušky): 

Zkouška z  psaní na klávesnici základní 600,- Kč.